OPTIMALIZUME  STRÁŽNÍ SLUŽBY

 • Zpracujeme bezpečnostní dokumentaci
  Vytváříme služby postavené na řízené provozní dokumentaci
 • Zavedeme standardy a kontrolní činnost
  Školíme a kontrolujeme výkon strážní služby pro vyšší kvalitu
 • Zajistíme personální zajištění a zastupitelnost
  Obsazení směn pracovníky splňující profesní a jinak sjednaná kritéria
 • Zpřístupníme aplikaci pro řízení bezpečnosti
  Získáte přehled o incidentech, správě technických systémů atd.

Převezme odpovědnost za výkon činností strážní služby a zajistíme dodržování pravidel pro vstup, pohyb a chování všech osob ve vašem areálu. O všech mimořádných situacích Vás budeme informovat a navrhovat opatření.

0
m2 střežených areálů
0
Zkušeností v oboru
0
Pojištění odpovědnosti
0
Náhradního plnění

JAK TO DĚLÁME MY?

První podmínkou pro správné fungování strážní služby je kvalitní "Bezpečnostní manager", který řádně převezme zakázku, nastaví pravidla, zajistí personální zajištění zakázky a je zodpovědný za aktualizaci bezpečnostní metodiky a její dodržování. Druhým nezbytným krokem je tým zodpovědných a seznámených pracovníků, kteří budou pracovat dle nastavených standardů.

NEJČASTĚJŠÍ ČINNOSTI STRÁŽNÍ SLUŽBY

Na základě zadání a potřeb zákazníka, zpracováváme individuální směrnice a metodiky, kterými se následně řídí všichni zapojení pracovníci. Rozsah a způsob prováděných činností je specifikován tak, aby byl srozumitelný, měřitelný a sloužil jako podklad pro hodnocení kvality námi poskytovaných služeb. Tyto řídící dokumenty jsou pravidelně aktualizovány s ohledem na aktuální stav.

 • Evidence osob a vozidel
  Pro účely kontroly nebo autorizace vedeme přesné záznamy o přítomnosti osob i vozidel.
 • Informace pro návštěvníky
  Evidence a autorizace návštěv, kontaktování navštívených a předávání informací.
 • Kontrola zaměstnanců
  Namátkové kontroly na pracovišti zaměřené na přítomnost, dodržování BOZP a vnitřních předpisů.
 • Obsluha vjezdových a vážních systémů
  Otevíraní bran a závor, obsluha silničních vah a jiných vjezdových systémů spojených s logistikou v areálu.
 • Kontrola osob a vozidel
  Za účelem vnášení nebo vynášení nepovolených předmětů či materiálu, užití zakázaných látek.
 • Seznamování s provozním řádem
  Seznamování příchozích osob s pravidly pro chování v areálu, včetně prokazatelného seznámení s BOZP.
 • Klíčové hospodářství
  Výdej a evidence zapůjčených klíčů a přístupových karet pro zaměstnance a návštěvy.
 • Obsluha systémů technické ochrany
  Obsluha kamerových systémů, zabezpečovacích systémů a elektronické požární signalizace.

Strážní služba s dohledem

Naši pracovníci strážní služby mají neustále k dispozici podporu našeho Bezpečnostního centra a Výjezdových skupin, které mohou rychle reagovat v případě mimořádné situace. Zajištění dohledu má mimo prevence, také funkci technické a informační podpory.

Bezpečnostní centrum

Technická správa systémů

Zajišťujeme instalační a servisní služby systémů technické ochrany. V rámci údžby a správy, zajistíme spolehlivou funkci a podporu všech vašich bezpečnostních systémů.

Ploty a vrátnice

Výstavba oplocení a vrátnic

Pokud přemýšlíte nad výstavbou oplocení nebo nové vrátnice, zajistíme Vám vše od stavebního povolení až po finální realizaci, včetně možnosti financování nebo pronájmu.

Ploty a vrátnice

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

Kolik stojí strážní služba?

Stanovení ceny se odvíjí od náročnosti zakázky. Záleží na typu vykonávaných činností a časovém rozsahu, nároků na pracovníky, resp. jejich vlastnosti a dovednosti a nákladů nezbytných pro vystrojení a další vybavení takového pracoviště. Nejnižší cena se zpravidla pohybuje na hranici 90,- Kč/hod bez DPH.

Co mi můžete nabídnout navíc, oproti mému stávajícímu poskytovateli?

Na to Vám rádi odpovíme po bližším seznámení s Vaší situací. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku služeb. Pokud ji nevyužijete nic tím neztratíte a ještě získáte podklad pro srovnání. Budeme se snažit vás překvapit. Na naši diskrétnost se můžete spolehnout. Kontaktujte nás, co nejdříve. Rádi za vámi přijedeme.

Když přebíráte po jiném poskytovateli služeb zakázku, přebíráte i jeho zaměstnance?

Zpravidla je to možné, ale záleží na několika faktorech. Zaprvé to musí stávající pracovníci chtít a pak se buď dohodnout se svým zaměstnavatelem, nebo dát výpověď. Za druhé s tím musí souhlasit náš nový zákazník. A je samozřejmě nezbytné, aby všichni akceptovali naše podmínky a pracovní standardy.

Umíte nahradit strážní službu nějakou spolehlivou moderní technologii?

Určité činnosti strážní služby, lze nahradit zcela. Jiné ne. Proto je potřeba vědět jaké činnosti jsou nezbytné a jaké naopak nejsou až tak důležité. Ke každému řešení, přistupujeme individuálně.

Co mám udělat, když mám zájem u Vás pracovat?

Pokud máte zájem u nás pracovat, musíte splňovat podmínku čistého trestního rejstříku, zdravotní způsobilosti a mít zkoušku odborné způsobilosti (umíme zajistit školení). Naše společnost zaměstnává pouze pracovníky, kteří akceptují legální systémy odměňování a dodržování zákoníku práce. Nezaměstnáváme nikoho za peníze "bokem - na ruku" ani mimo povolený rozsah hodin pracovního fondu, Jako zájemce můžete poslat svůj životopis na e-mailovou adresu prace@defendit.cz, kde jej přiložíme do fronty uchazečů, které v případě potřeby jednotlivě kontaktujeme a zveme k pohovorům pro zájemce o práci.

KONTAKTUJTE NÁS

Tešíme se na nové zákazníky a příležitost řešit nové výzvy. Pokud Vás naše nabídka zaujala, budedeme velice rádi, pokud nás budete kontaktovat.

+420 597 075 306